Uvjeti korištenja: Pružatelj usluga (u daljnjem tekstu "Genius Host")Genius Host pruža usluge Web Hostinga (smještaja web stranica na serveru), Web dizajna / redizajna i izrade modernih dinamičnih internet stranica, održavanje istih po potrebi (dogovoru), te tranfer vaših web stranica, domena i podataka kod nas. Genius Host zadržava pravo da suspendira, ograniči ili u potpunosti isključi bilo kojeg korisnika ukoliko se krše ovi uvjeti.

 

Za neispravno popunjenu opću uplatnicu, ino doznaku i ostale načine plaćanja koji nisu popunjeni prema uputama sa stranice ne odgovaramo i nismo dužni isporučiti Web Hosting i ostale usluge ukoliko uplata nije zaprimljena od naše strane.

 

Korištenje usluga

Račun koristi samo fizička ili pravna osoba koja je platila uslugu. Vlasnik računa ne smije davati podatke trećoj osobi. Ukoliko i da, Genius Host ne odgovara za nastalu štetu. Preporuča se da podaci o usluzi budu samo kod vlasnika!

Uslugu izrade sigurnosnih kopija (backup) web stranica i/ili baze podataka Genius Host nije obvezan raditi. Genius Host takvu uslugu nudi po cijeni 50% od cijene izrade web stranice izdane na računu. Ova usluga je jednokratna i obavlja se isključivo na zahtjev Klijenta, a dostupna je isključivo za vrijeme dok Korisnik koristi usluge web hostinga.

 

Zabranjeno je korištenje

Genius Host strogo zabranjuje korištenje

Genius Host zadržava pravo taj isti sadržaj izbrisati sa servera bez prethodne najave, te vlasnika računa na kojem se nalazi server privremeno suspendirati ili isključiti zauvijek, bez obzira na trajanje najma.

 

Rokovi

U trenutku izdavanja prvog računa za web hosting, Genius Host je dužan u roku 24 sata aktivirati taj isti hosting račun na serveru, u slučaju da je zahtjev za web hosting uslugom podnesen usmenim ili pismenim putem, a isključivo nakon zaprimljene uplate za željeni web hosting paket.

Datum dospijeća je maksimalno 10 dana od datuma izdavanja računa.

Korisnik se obvezuje u roku od maksimalno 2 mjeseca od datuma izdavanja računa dostaviti sav materijal potreban za izradu web stranice, prema prihvaćenoj ponudi.

Po isteku 30 dana od datuma dospijeća ukoliko Korisnik nije platio račun ili ako po isteku 2 mjeseca od datuma izdavanja računa Korisnik nije dostavio sav traženi materijal, Genius Host više nije obvezan niti dužan raditi bilo kakve daljnje radove koje je Korisnik prethodno prihvatio u ponudi, te se takva ponuda smatra odbačenom i više ne ulazi u razmatranje, a izdani račun se stornira. U tom slučaju se smatra da je Korisnik automatski otkazao usluge.

 

Otkazivanje usluga

Korisnici mogu otkazati usluge u bilo kojem trenutku. 

Otkazivanje usluge može se izvršiti preko korisničkog računa (WHMCS) na korisničkim stranicama, slanjem upita e-mailom sa autorizirane e-mail adrese ili automatski ukoliko nisu podmirene sve Korisnikove obveze prema Genius Hostu.

Sva sredstva za usluge koje su eventualno plaćene Genius Host nema obavezu vratiti, novac vraćamo samo u slučaju dvostruke ili greškom obavljene uplate.

Nakon potpunog otkazivanja usluga, a da Korisnik ne želi svoje podatke prenijeti negdje drugdje, Genius Host zadržava pravo preuzimanja svih njegovih sadržaja i domena, uključujući i produženje domena i web hosting računa.

 

Odgovornost

Genius Host nije odgovoran za nastalu štetu na datotekama servera ako su one napravljene od strane korisnika, a nakon prijave problema, isti će se otkloniti u najkraćem mogućem roku.

Genius Host nije odgovoran za nastalu štetu na privatnim podacima u bazi podataka.

Genius Host nije dužan registrirati ili produžiti domenu, kao niti bilo koji web hosting paket o svojem trošku umjesto Korisnika. Korisnik jedino može zatražiti od Genius Hosta da umjesto njega registrira ili produži domenu, ali tek nakon prethodno uplaćenih sredstava za tražene usluge.

 

Affiliates - Program Preporuke

Affilate program je dozvoljeno koristiti samo kako bi preporučili drugim klijentima naše usluge i zaradili na njima. Ukoliko koristite za vaše vlastite usluge sva sredstva koja zaradite biti će vam oduzeta i račun suspendiran.

 

Izdavanje Računa

Za svaku obavljenu uslugu Genius Host je dužan Korisniku izdati račun. Izdani račun se dostavlja na e-mail Korisnika ili ovlaštene osobe za upravljanje web hosting računom, a ukoliko nema svoj e-mail račun, onda putem pošte na kućnu adresu.

Produženje web hosting paketa i/ili domena

 

Cijene

Genius Host - izdavatelj računa nije obveznik poreza na dodanu vrijednost temeljem čl. 90 st. 2 Zakona o PDV-u.

Sve cijene i financijske obaveze izražene su dvojno, u kunama i eurima, bez PDV-a, u skladu sa Zakonom o uvođenju eura kao službene valute u RH, Zakonom o zaštiti potrošača te Pravilnikom o načinu isticanja maloprodajne cijene i cijene za jedinicu mjere proizvoda i usluga.

 

Promjena Cijena

Genius Host zadržava pravo izmjene cijena u bilo kojem trenutku bez prethodne najave ili obavijesti.

 

Promjena Uvjeta

Genius Host zadržava pravo da promijeni Uvjete korištenja, bez da o tome obavijesti korisnike.

 

Osobni Podaci

U svrhu sklapanja i izvršenja ugovora, izrade računa i registracija domena Pružatelj usluga od Korisnika prikuplja sljedeće podatke:

Osobne podatke Korisnik je dužan sam ažurirati i voditi brigu o točnosti podataka.

Osobne podatke držat ćemo u strogoj tajnosti zaštićene enkripcijom i lozinkom te će biti na raspolaganju samo Korisniku.

Korisnik prihvaća da njegovi podaci (ime i prezime, adresa, e-mail adresa, broj telefona) budu dostupni putem stranih WHOIS servisa. Ukoliko žele onemogućiti prikaz tih podataka, trebaju zakupiti uslugu “ID protection” odnosno “zaštita identiteta”.

Fair usage (korektno korištenje Unlimited/Neograničenih usluga)
Genius Host neke stavke unutar paketa omogućuje korisniku u neograničenim količinama (broj domena, mail adresa, baza podataka i druge) ovisno o korektnom korištenju od strane Korisnika. Ukoliko Pružatelj usluga utvrdi da Korisnik koristi 100% više resursa od prosjeka drugih shared hosting klijenata na serveru, Pružatelj usluga ima pravo stopirati/suspendirati pružanje usluga do razrješavanja problema.

Svako prekomjerno iskorištavanje resursa i nanošenje štete serverima ili drugim korisnicima strogo je zabranjeno i dovodi do ukidanja usluge bez najave. Korisnik se obvezuje da će prostor koji ima na raspolaganju koristiti na način koji ne ugrožava raspoložive resurse, odnosno druge korisnike i sustav u cjelosti.

Grubo kršenje pravila ima za posljedicu ukidanje usluge bez najave. Genius Host nije odgovoran za eventualne štete ili odštetni zahtjev koji mogu nastati Korisnikovim nepridržavanjem ovih pravila. 

Korisnik se obvezuje Genius Hostu nadoknaditi svaki eventualni trošak prema trećim stranama proizašao iz neprimjerenog korištenja usluga. 

Korisniku su dostupni sljedeći resursi:
5% CPU-a
5% RAM-a
5% mrežnih resursa
10% diskovne kvote po MySQL bazi podataka
5 % I/O diskovnih operacija
* U slučaju prelaženja dodijeljenih resursa Genius Host će korisniku ponuditi adekvatnu nadogradnju.

 


Genius Host

Obrt za računalnu djelatnost
vl. Ivan Abramović
MBO: 97389099
Eugena Kumičića, 5
35000 Slavonski Brod